Залізничний район м. Львів ДНЗ № 51
Методична робота

Соціально-­педагогічний проект
«Я — громадянин свого міста»

 

Стратегічна мета проекту:

-        створити умови для розвитку в дошкільників ціннісного ставлення до рідного міста засобами мистецтва архітектури.

 

Завдання проекту:

-        уточнювати і розширювати уявлення дошкільників про архітектуру рідного міста;

-        ознайомлювати дітей зі специфічною мовою архітектури — її знаками і символами, засобами виразності;

-        сприяти розвитку емоційно­-естетичної сфери особистості дитини — стосунків, потреб, основ естетичного смаку, сприйняття краси творів архітектури, усвідомлення морально-­естетичних задумів архітектора, різних емоційно-­естетичних проявів (захоплення, радості тощо);

-        формувати духовні цінності особистості дитини, її внутрішнє Я, зокрема пізнавально-­естетичні інтереси та здібності, уміння творчо сприймати мистецтво архітектури і реалізуватися в ньому.

 

 

 

 

 

Завдання з підготовки та реалізації проекту

 

Етапи управління проектною діяльністю

Завдання

проектної групи

вихователя­-методиста

-        Визначення складу проектної групи

 

-        Розподілити між членами групи обов’язки щодо реалізації проекту

-        Провести анкетування педагогів, батьків, діагностування дітей

-        Узагальнити та систематизувати інформацію, отриману проектною групою

 

-        Уточнення мети і конкретизація  завдань проекту

-        Визначення вимог до проекту, його ресурсів, засобів моніторингу

 

-        Конкретизувати завдання членів групи з підготовки, реалізації та моніторингу проекту

-        Опрацювати наукову, методичну, історичну
і мистецтвознавчу інформацію

-        Визначити методи розвитку у дошкільників ціннісного ставлення до рідного міста та форми роботи здітьми

-        Сформулювати мету та завдання проекту

-        Надати консультацію членам проектної групи з основ управління проектом

-        Створити банк наукової, методичної, історичної та мистецтвознавчої інформації

-        Укласти договори про співпрацю з соціальними інститутами (театрами, музеями, школою мистецтв тощо)

-        Реалізація та моніторинг проекту

-        Внесення коректив до проектної діяльності

 

-        Реалізувати проект

-        Здійснювати самоконтроль

-        Корегувати діяльність відповідно до результатів моніторингу

 

-        Здійснювати моніторинг реалізації проекту

-        Корегувати проектну діяльність відповідно до результатів моніторингу

-        Підтримувати зворотній зв’язок з кожним членом проектної групи

-        Підбиття підсумків: аналіз досягнення поставленої мети й отриманих результатів

 

-        Проаналізувати та оцінити отримані результати

 

-        Провести аудит проекту

-        Узагальнити отриману інформацію та сформулювати колективну оцінку результатів проекту

 

 

 

 

Освітній проект

«Україна — моя Батьківщина»  

 

Характеристики
проекту

Зміст

Вид проекту

за тривалістю

Короткотривалий — три тижні

за кількістю учасників

Груповий

за характером контактів

У межах групи

за характером діяльності

Творчий

Учасники

Вихованці старшої групи, батьки, вихователі групи, музичний керівник

Мета

·       Виховувати любов до Батьківщини, громадянськість

·       Ознайомити з історією України, з видатними людьми та героями України

·       Збагачувати знання дітей про видатні та історичні місця, про заповідники та заказники України

·       Ознайомлювати з надбаннями українців, залучати до нашої багатовікової культури

·       Формувати патріотичні почуття до країни, до людей, які її населяють

·       Виховувати свідоме бажання бути корисним своїй Батьківщині

Гіпотеза

Любов до Батьківщини — глибоке та сильне почуття. Щоб стати патріотом, людині необхідно відчувати духовний зв’язок зі своїм народом, пишатися його мовою та культурою. Вони, як батько та мати, мають стати невід’ємною частиною душі дитини. Що раніше дитина усвідомить себе часткою нації, то глибшими будуть її патріотичні почуття, то відданішою вона стане своїй країні

Завдання 

·      Ознайомлювати дітей з Києвом — столицею нашої Батьківщини, з його історією, видатними місцями

·      Виховувати любов та повагу до своєї нації, почуття власної гідності як представника свого народу

·      Виховувати толерантне ставлення до представників інших національностей

·      Розширювати знання дітей про державні та народні символи України, історію їх походження

·      Ознайомлювати дітей з українською культурою, вдосконалювати мовлення, виховувати шанобливе ставлення до українських традицій

·      Розширювати знання про флору та фауну України, формувати екологічну культуру

 

 

 

 

Освітній проект «Моє місто, мій край»

 

Характеристики
проекту

Зміст

Вид проекту

за тривалістю

Короткотривалий — три тижні

за кількістю учасників

Груповий

за характером контактів

Взаємодія з музеями та підприємствами міста

за характером діяльності

Пізнавально­-дослідницький

Учасники

Вихованці старшої групи, батьки, вихователі групи

Мета

·      Виховувати любов до рідного міста, поглиблювати знання дітей про його історію

·      Ознайомлювати дітей з гербом та гімном міста, виховувати почуття поваги до міської геральдики

·      Знайомити дітей з відомими людьми міста, виховувати шанобливе ставлення до них

·      Формувати у дошкільників громадські почуття: приналежності до рідної землі, гордості за своє місто, за його історію

·      Розвивати бажання робити своє місто ще ліпшим, піклуватися про його естетичний та екологічний стан

Гіпотеза

Під час реалізації проекту діти отримають знання про історію рідного міста, символіку, його визначні місця; будуть знати імена тих людей, які заснували та прославили місто.

Якщо діти почнуть проявляти інтерес до суспільного життя свого міста та виявляти почуття в продуктивних видах діяльності, то можна зробити висновок, що мета проекту досягнута

Завдання

 

 

·      Надавати дітям знання про рідне місто, про його історію та символіку

·      Ознайомлювати з іменами тих, хто заснував та прославив місто

·      Знайомити з видатними сучасниками міста

·      Уточнювати й розширювати знання про флору та фауну рідного краю

·      Учити працювати з мапою своєї області, знаходити на ній найвідоміші міста, річки та інші географічні об’єкти

·      Ознайомлювати з промисловими об’єктами міста та області, вчити визначати їх користь та шкоду для екології

·      Виховувати любов до рідного краю

·      Формувати екологічну культуру у дітей та їхніх батьків

 

 

 

 

 

 

 

Освітній проект «Земля — наш дім»

 

 

Характеристики
проекту

Зміст

Вид проекту

за тривалістю

Короткотривалий — три тижні

за кількістю учасників

Груповий

за характером контактів

У межах групи

за характером діяльності

Творчий

Учасники проекту

Вихованці старшої групи, батьки, вихователі групи

Мета проекту

·      Формувати елементарний природодоцільний світогляд дітей, сприяти усвідомленню дитиною себе як частки світу, формувати відчуття відповідальності дитини за те, що відбувається навколо неї і внаслідок її дій у довкіллі

·      Розширювати знання дітей про людей, які населяють Землю, про те, що всі народи світу прагнуть миру і щастя, турбуються про майбутнє своїх дітей, процвітання своїх країн, всієї планети

Гіпотеза

Люди відрізняються одне від одного, але мають і багато спільного, люблять життя, природу і бажають бути щасливими. Проте всі люди залежні від стану нашої планети, і немає шляху позбутися цієї залежності. Саме тому вже у дітей дошкільного віку треба виховувати відповідальність за вчинки в довкіллі. Посієш звичку — пожнеш характер

Завдання проекту

·      Формувати уявлення дітей про те, що вони є мешканцями планети Земля. Населяють Землю різні люди, тварини, рослини

·      Ознайомлювати:

-     з різними народами, які живуть на Землі. Розкрити поняття «раса», пояснити схожість та відмінність між расами;

-     з кліматичними та природними умовами життя людей, тварин, рослин світу;

-     з мапою світу та глобусом. Навчити знаходити та показувати 5-6 країн світу

·      Виховувати інтерес до культури, мови, традицій народів світу

·      Розвивати позитивне ставлення до людей різної раси

·      Виховувати любов до природи, бажання зберігати та захищати її

·      Учити жити в мирі з собою та з іншими, у гармонії та єдності з природою